Projekty Unijne

W związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego portalu do zintegrowanej obsługi użytkowników metoda podniesienia jakości usług outsouringu IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, w firmie SCAN-IT są realizowane następujące postępowania:

Nr 5/8.1 POIG/2013
Nr 6/8.1 POIG/2013
Działania promocyjne

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Polski