Strategia marketingowa

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego portalu do zintegrowanej obsługi użytkowników metoda podniesienia jakości usług outsouringu IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, zapraszamy do złożenia oferty na strategię marketingową.

Szczegółowych informacji udziela Pan Piotr Koronka:
e-mail: piotr.koronka@scan-it.pl
telefon: +48 501 124 910

Pobierz pliki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do strategii marketingowej

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Polski