Nr 6/8.1 POIG/2013

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego portalu do zintegrowanej obsługi użytkowników metoda podniesienia jakości usług outsouringu IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, zapraszamy do złożenia oferty na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu. Wymaganą specyfikację sprzętu i oprogramowania można pobrać w linku poniżej.

Szczegółowych informacji udziela Pan Piotr Koronka:
e-mail: piotr.koronka@scan-it.pl
telefon: +48 501 124 910

Pobierz plik Nr 6/8.1 POIG/2013

Ze względu na fakt że w dniu dzisiejszym tj. 12.08.2013 do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta, pragniemy poinformować że nabór zostaje przedłużony o dwie godziny i upływa o godzinie 12:00.

Rozstrzygnięcie ofert

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 29.07.2013 r w ramach realizacji projektu nr: WND-POIG.08.01.00-30-226/12 pod tytułem: „Stworzenie innowacyjnego portalu do zintegrowanej obsługi użytkowników metoda podniesienia jakości usług outsouringu IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, ofertę z najniższą ceną złożyła firma iBudynek.com.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Polski