Nr 5/8.1 POIG/2013

Zaproszenie do składania ofert

Pobierz plik Nr 5/8.1 POIG/2013
Pobierz plik Nr 5/8.1 POIG/2013 - wzór oferty

Informacja

W związku z brakiem odpowiedzi w danym terminie na zamieszczone na stronie www.scan-it.pl w dniu 26.06.2013 r. zapytania ofertowego, firma Scan IT Sp. z o.o. ponownie rozpoczyna procedurę wyłonienie wykonawcy projektu nr: WND-POIG.08.01.00-30-226/12 pod tytułem: „Stworzenie innowacyjnego portalu do zintegrowanej obsługi użytkowników metoda podniesienia jakości usług outsouringu IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Firma Scan IT zdecydowała się na wysłanie zapytań ofertowych bezpośrednio do firm, które w procesie aplikacyjnym przedstawiły swoją ofertę cenową i na jej podstawie został oszacowany przedmiotowy projekt. Ze względu na fakt ponowienia procedury wyboru dostawcy informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do dnia 12.08.2013 r. Wraz z terminem składania ofert zmianie ulega również wybór najkorzystniejszej oferty do dnia 26.08.2013 r. Podpisanie umowy nastąpi do 7 dni po wyborze oferty.

Rozstrzygnięcie ofert

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 26.06.2013 r w ramach realizacji projektu nr: WND-POIG.08.01.00-30-226/12 pod tytułem: „Stworzenie innowacyjnego portalu do zintegrowanej obsługi użytkowników metoda podniesienia jakości usług outsouringu IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, najwyższą liczbę punktów otrzymała firma Axence Sp. z o. o. Sp. K.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Polski