Działania promocyjne

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego portalu do zintegrowanej obsługi użytkowników metoda podniesienia jakości usług outsouringu IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, zapraszamy do złożenia oferty na działania promocyjne.

Szczegółowych informacji udziela Pan Piotr Koronka:
e-mail: piotr.koronka@scan-it.pl
telefon: +48 501 124 910

Pobierz pliki:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

 

Rozstrzygnięcie ofert

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 31.10.2014 r w ramach realizacji projektu nr: WND-POIG.08.01.00-30-226/12 pod tytułem: „Stworzenie innowacyjnego portalu do zintegrowanej obsługi użytkowników metoda podniesienia jakości usług outsouringu IT” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, ofertę z najniższą ceną złożyła firma Multi Channel Sp. z o.o.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Polski